The Defender of the Creed of Ahlu-s-Sunnah

KITAAB KA DIGAYA KOOXAHA LUNSAN EE SADDEXDA AH

KITAAB KA DIGAYA KOOXAHA LUNSAN EE SADDEXDA AH: WAHHAABIYADA, IYO KOOXDA XISBIGA IKHWAANKA EE SAYYID QUTUB RAACSAN IYO KOOXDA XISBIGA TAXRIIRKA EE RAACSAN TAQIYUDDIN AN-NABAHAANI

Click here to download