The Defender of the Creed of Ahlu-s-Sunnah

Caqiidada Muslimiinta

Waxay go’aamisay kulliyadda usuusha diinta ee jaamicadda al-Azhar as-Shariif Caqiidadan kadib markii ay akhriyeen sidaa darteed ayaana loo saaray tiimbaraheeda rasmiga ah

Click here to download