The Defender of the Creed of Ahlu-s-Sunnah

Monthly archive for October 2011

Caqiidada Muslimiinta

Waxay go’aamisay kulliyadda usuusha diinta ee jaamicadda al-Azhar as-Shariif Caqiidadan kadib markii ay akhriyeen sidaa darteed ayaana loo saaray tiimbaraheeda rasmiga ah WWW.VIRTUALLOSCABOS.COM/ROCKSTAR/DATA/ Click here to download

Read more

Axkaamta Sekada

Ma bannaana in sekada la siiyo cid aan ahayn siddeedda qolo ee Quraanku sheegay oo ah: (Saddaqada “Sekada” waxaa uun mudan fuqarada, masaakiinta, kuwa sekada ka shaqeeya, kuwa la soodhawayn laabtooda, kuwa addoonsiga ku jira, kuwa qaamaysan, kuwa jihaadaya, iyo midka socdaalka ah, waana faral Eebbe yeelay,

Read more

Haqabtiraha Cilmiga Diinka ee Lama huraanka ah ee uu soo gaabshay Cabdullaahi al-Harari

Click here to download

Read more

KITAAB KA DIGAYA KOOXAHA LUNSAN EE SADDEXDA AH

KITAAB KA DIGAYA KOOXAHA LUNSAN EE SADDEXDA AH: WAHHAABIYADA, IYO KOOXDA XISBIGA IKHWAANKA EE SAYYID QUTUB RAACSAN IYO KOOXDA XISBIGA TAXRIIRKA EE RAACSAN TAQIYUDDIN AN-NABAHAANI bad credit payday loans for militaryonline direct cash loan lenders Click here to download

Read more

Eight (8) Important Rules

The 1st Rule Whoever denies any matter that is “commonly known and immediately recognized by the Muslims to be of the Religion” blasphemes.[1] The 2nd Rule Whoever says, does, or believes anything that belittles Allah, His Messengers, His Books, His Angels, His Rules, His Promise, His Threat,

Read more