The Defender of the Creed of Ahlu-s-Sunnah

Posts Tagged Swahili

Islamic Lessons in Swahili

Islamic Lessons in Swahili

Mwenyezi Mungu anajua yote.
Mwenyezi Mungu ana nguvu juu ya vitu vyote.
Mwenyezi Mungu ni mmiliki wa vitu vyote.
Mwenyezi Mungu hahitaji kitu chochote.
Ahlu Suna Wal Jamaah wanaamini Mwenyezi Mungu anaishi bila mahala.

Read more